Cel przedsiębiorstwa

Cel przedsiębiorstwa

Być czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi PCB na świecie.