Wydajność giętkich obwodów drukowanych

Wydajność giętkich obwodów drukowanych

Produkujemy więcej niż 80 000 metrów kwadratowych giętkich obwodów drukowanych co miesiąc.

Jednostronne

2 stronne

4 warstwowe

 6 warstwowe

 8-12 warstw

20%

50%

15%

10%

5%