Wydajność sztywnych obwodów drukowanych

Wydajność sztywnych obwodów drukowanych

 

Produkujemy 120 000 metrów kwadratowych sztywnych obwodów drukowanych co miesiąc

metalowe  

2 warstwowe

4-6 warstwowe

8-26 warstwowe

28-46 warstwowe

20%

5%

15%

45%

15%